Foroom Sp. z o.o. uzyskało grant na realizację projektu pt. „Wdrożenie do projektów 3D technologii projektowania przy wykorzystywaniu pakietów AEC Collection” w ramach Projektu ARP S.A – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr.: SOI/TT/35/2021.

cel projektu

Realizacja projektu ma na celu unowocześnienie usług oferowanych przez firmę Foroom, poprzez wprowadzenie innowacyjnego oprogramowania z zakresu architektury i budownictwa/ Architecture Engineering and Construction Collection, w skrócie zwany AEC Collection.

Wdrożone oprogramowanie daje nam możliwość obsługi prestiżowych inwestycji oraz znacznie podnosi naszą atrakcyjność na rynku usług architektonicznych i inżynierskich. Oprogramowanie pozwala w ramach projektowania w pełni wykorzystywać technologię BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcję modelowania informacji o budynku. Technologia powala na pełną analizę architektoniczną i inżynierską oraz wykonanie dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej (wizualizacji). Oferta naszej firmy zostanie rozszerzona i unowocześniona.

planowane efekty

Wdrożenie oprogramowania pozwala nam przede wszystkim na wprowadzenie i utrzymanie najwyższych standardów w dziedzinie projektowania architektonicznego. Dzięki wdrożeniu nowej technologii zapewniony zostanie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa względem innych firm branżowych. Podniesiony zostanie poziom technologiczny przedsiębiorstwa pozwalając tym samym na osiągnięcie efektów prac w znacznie szybszym tempie. Wprowadzenie technologii usprawni również wykrywanie ewentualnych błędów projektowych oraz skróci czas realizacji dokumentacji, umożliwiając tym samym wykonanie większej ilości projektów w tym samym czasie. Dzięki optymalizacji usług projektowych będzie możliwe uzyskanie oszczędności budżetowych i zysku danego projektu, również po stronie klienta. Inwestycja przyczyni się do wzrostu sprzedaży i przychodów firmy.

Wartość projektu: 389.762,40 zł
Wydatki kwalifikowane: 316.880,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 253.504,00 zł

więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem biuro@foroom.com.pl