Każdy z wykonywanych w Foroom projektów opracowywany jest jako model BIM od pierwszych faz koncepcyjnych, poprzez dokumentację budowlaną i wykonawczą aż po dokumentację odbiorową. Modele opracowywane są wielobranżowo wspólnie ze współpracującymi z nami pracowniami. Tak przygotowane modele pozwalają na wgląd we wszystkie aspekty funkcjonalne i techniczne projektu, usprawniając proces projektowy i umożliwiając bieżące raportowanie kolizji, przedmiarowanie inwestycji i późniejsze harmonogramowanie prac. W zależności od potrzeb i celu jakiemu mają służyć modele, opracowywane są one na różnym poziomie szczegółowości. Najbardziej zawansowane modele wykonujemy jako wielobranżowe modele o szczegółowości LOD350, która pozwala także na późniejsze zarządzanie obiektem tzw. FM (facility management). Przy większych projektach oferujemy usługę BIM Managera, przygotowujemy dedykowane skrypty pozwalające na optymalizację rozwiązań. 

W ramach naszych usług ofertujemy również sporządzanie wielobranżowych modeli BIM dla potrzeb obsługi procesu inwestycyjnego, tzw. Design & Build. Są to modele służące do przedmiarowania zakresu inwestycji objętego przetargiem, modele służące realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę, a także modele związane z zarządzaniem obiektem przez użytkownika (FM). W ramach naszej usługi wykonujemy wielobranżowy model BIM, raportowanie kolizji oraz aktualizację rozwiązań projektowych w miarę postępów budowy. Dodatkowo zapewniamy stałą koordynację modelu przez naszych BIM Managerów, co pozwala na pełną kontrolę nad modelem i ciągłą koordynację międzybranżową. Dodatkowa funkcjonalność modelu to możliwość harmonogramowania prac, zamówień materiałów, a także informacje związane z zarządzaniem obiektem.

W naszej pracowni wykorzystujemy środowisko oprogramowania Autodesk Revit.