Baza morska

Przedmiotem opracowania jest baza serwisowa do obsługi elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Bryła obiektu ze względów funkcjonalnych oraz dla zmniejszenia wrażenia wysokości obiektu ukształtowana została kaskadowo. Ukształtowanie terenu inspirowane jest charakterystycznymi dla okolicy nadmorskimi wydmami. Rozwiązanie pozwala zmniejszyć optycznie wysokość obiektu i ułatwia dopasowanie do skali zabudowy sąsiedniej. W bryle budynku wydzielone zostały dwie części: control room i magazynowo – biurowa. Control room ma charakterystyczny kształt, który przełamuje symetrię i rytm części magazynowo-biurowej. Obie części połączone zostały w poziomie terenu holem oraz w poziomie +1 tarasem połączonym z lobby. Przełamanie dwóch brył stanowi główne wejście do budynku oraz przejście na nabrzeże.

Obiekt został powiązany z kanałem żeglownym funkcjonalnie i widokowo. Control room ukształtowany został jako dominanta ustawiona na osi kanału żeglownego. Ta część budynku ma zamykać oś widokową ulic Abrahama i Wybrzeże oraz stanowić charakterystyczny i rozpoznawalny element w krajobrazie miasta.