Białostocka

Budynek stanowi uzupełnienie północnej pierzei ulicy Białostockiej. Kompozycja zabudowy jest ukształtowana na planie litery C, z wydzielonym dziedzińcem i ogródkami lokatorskimi. Dziedziniec został powiązany widokowo i komunikacyjnie z otaczającym terenem poprzez prześwity w przyziemiu. W bryle budynku wydzielone zostały dwie części, stylistyką i materiałami wykończeniowymi nawiązujące do sąsiadującego kompleksu Centrum Praskiego Koneser oraz od strony północnej podtrzymujące jasną kolorystykę pierzei północnej. Elewację ożywiają otwory okienne oraz balkony w układzie szachownicowym. Naroża bryły oraz jej zwieńczenie zostały rozrzeźbione podcięciami, w których zlokalizowano tarasy przynależne do apartamentów mieszkalnych. Na parterze, od strony ul. Białostockiej zaplanowano lokale usługowe ogólnodostępne. Budynek podlega certyfikacji BREEAM. W celu ograniczenia zużycia energii na dachu przewidziano panele fotowoltaiczne. Wprowadzone zostały udogodnienia dla rowerzystów i właścicieli pojazdów elektrycznych.