Główny Urząd Miar Kielce

Tematem opracowania jest Projekt Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar Punktem wyjścia do rozważań na temat funkcji i formy nowoprojektowanego kampusu była próba znalezienia odpowiedzi na właściwe relacje między skomplikowanymi bryłami laboratoriów a potrzebą stworzenia budynków konsekwentnych i logicznych, odpowiadających na zadaną funkcję. Dodatkowym kontekstem wpływającym na rozważania projektowe był zastany układ wysokościowy terenu. Koncepcja zakłada, że nowoprojektowane budynki będą wychodziły od czystych i minimalistycznych brył budynków biurowych, które wraz ze wzrostem wysokości zmieniać się będą w bardziej skomplikowane i rozłożone układy funkcjonalne.

Bazując na tej decyzji, zaproponowano zespoły horyzontalnych budynków z lokalnymi przewyższeniami wynikającymi z funkcji, które poprzez tarasowy układ wpiszą się w nachylenie działki i istniejącą zieleń.

Główną oś kompozycyjną założenia tworzy droga, trakt pieszo-jezdny, który prowadzi od wejścia głównego od strony ul. Wrzosowej do budynku Laboratorium L9, który zamyka kompozycję.

Dodatkowym elementem spinającym założenie urbanistyczne, jest centralnie położona Kantyna i teren rekreacyjny. Obszar ten ma sprzyjać integracji pracowników Kampusu.

Nawiązując do założeń „otwartości” brył zaproponowano proste i otwarte układ funkcjonalne, które pozwolą w przyszłości na swobodne kształtowanie powierzchni użytkowej.