OUS Kurów

Zadaniem projektowym był wielobranżowy projekt  Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w ramach trasy S17 stanowiącej obwodnicę Lublina. W ramach projektu powstały budynki administracyjne i warsztatowo-garażowe, wraz z zagospodarowaniem terenu.