Rozbudowa piekarni Lubaszka

Przedmiotem opracowania był projekt wielobranżowy rozbudowy piekarni firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o.. Budynek projektowany jest na działkach 42/4, 37/6, 37/5, 34/5, 25, część 28 ,obręb 4-07-05 położonych przy ul. Szlacheckiej 45 w Warszawie.

Projekt koncepcyjny zakłada rozbudowę i częściową przebudowę istniejącej piekarni. Główna cześć projektu dotyczy rozbudowy budynku w kierunku południowym i służy powiększeniu mocy produkcyjnych zakładu oraz powiększeniu obszaru ekspedycji i gospodarki koszami. Dalsze, mniejsze części związane są z powiększeniem samej piekarni, obszarów magazynowych oraz samego budynku biurowego wraz z zapleczem sanitarnym. W ramach inwestycji, od strony ul. Szlacheckiej zaprojektowano również ekrany akustyczne wraz z bramami.

Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy jest mocno zdefiniowana przez program funkcjonalny zakładu. Z funkcją powiązane są wysokości brył, wysięgi zadaszeń i otwarcia na rampy ekspedycyjne.

W odpowiedzi na zadaną funkcję, w części produkcyjnej zaprojektowano horyzontalną bryłę, która jest przełamana wyniesieniem części budynku związanej z magazynowaniem koszy. W celu dodatkowego podkreślenia tego zabiegu, w narożniku magazynu koszy zaprojektowano fasadę szklaną dającą wgląd w system magazynowania. Kolorystycznie, nowoprojektowana bryła nawiązuje do istniejącego zakładu i operuje w różnych odcieni szarości i grafitu.

W części administracyjno-socjalnej zaprojektowano nie tylko opakowanie zadanej funkcji, ale również wkomponowano istniejącą fasadę budynku biurowego w nową elewację, ujednolicając tym samym wygląd budynku i nadając mu nowocześniejszy kształt i formę.

Elewacja budynku biurowego gra na zasadzie monolitu z wyrzeźbionymi podłużnymi pasami okien i fasad. Pasma te są dodatkowo wzmocnione pionowymi żyletkami, które pod różnymi kątami otwierają, lub zamykają otwory okienne. Architektura budynku biurowego współgra z architekturą sklepu firmowego, który jest projektowany na działce obok.