Spalarnia Warszawa

Zadaniem projektowym był Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej w Warszawie. Główną ideą dotyczącą formy architektonicznej projektu było stworzenie obiektu zwartego, który przy różnorodności funkcji zachowa jednolity i spójny charakter. W tym celu, większość funkcji przykryta została zielonym dachem i ujednolicona fasadą w postaci płyt betonowych i paneli z blachy perforowanej. Elementy budynków wystające ponad zielony dach są maksymalnie transparentne, tak by podkreślać czystość technologii i optycznie zmniejszać bryłę.