Szkoła Przymierza Rodzin na Mokotowie

Adaptując budynek poklasztorny chcieliśmy stworzyć obiekt, w którym – pomimo ograniczeń technicznych oraz funkcjonalnych – będzie można w pełni realizować program szkoły. Niedostatek przestrzeni był inspiracją do stworzenia ciekawych rozwiązań, jak np. mobilnej sali informatycznej, przyjeżdżającej do ucznia; kuchni, w której mogą się odbywać warsztaty kulinarne; sali naukowo-przyrodniczej do przeprowadzania doświadczeń podczas lekcji biologii, chemii czy fizyki oraz wielofunkcyjnej auli, służącej w zamyśle do zajęć sportowych i dydaktycznych, organizacji przedstawień czy rekreacji w trakcie przerw. 

Pomimo wymagań planistycznych, wynikających z konieczności przebudowy istniejącego obecnie obiektu, udało się zaprojektować budynek o współczesnym wyrazie i prostej formie. Głównym akcentem architektonicznym jest mural o tematyce chrześcijańskiej, umieszczony w części frontowej obiektu, który jest obecnie przedmiotem konkursu plastycznego. 

Pozostałe elementy zaprojektowano jako powściągliwe, podporządkowane wymogom funkcji. Wnętrze obiektu ma za zadanie edukować poprzez doświadczenie. W tym celu instalacje nowego budynku zaprojektowano jako odsłonięte i zaakcentowane odpowiednią kolorystyką, podkreślającą ich charakter i przeznaczenie, a część elementów budowlanych zostanie zachowana w stanie surowym: np. ceglane ściany będą odsłonięte, rury doprowadzające wodę zostaną pomalowane na niebiesko, instalacja grzewcza – na pomarańczowo. Dzięki tym rozwiązaniom uczniowie zobaczą, że budynek jest pewnego rodzaju maszyną, posiadającą wiele składowych, a także naocznie przekonają się, skąd płynie prąd i dokąd wypływa woda.