obsługa inwestycji

Sporządzamy modele BIM dla potrzeb procesu inwestycyjnego. Są to modele służące do przedmiarowania zakresu inwestycji objętego przetargiem, modele służące realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę, a także modele związane z zarządzaniem obiektem przez użytkownika (FM). Obecnie wspieramy firmę WARBUD S,A. przy budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej na pl. Defilad w Warszawie. W naszym zakresie jest usługa BIM Managera, model wielobranżowy, raportowanie kolizji oraz aktualizacja rozwiązań projektowych. Dodatkowa funkcjonalność modelu to możliwość harmonogramowania prac, zamówień materiałów, a także informacje związane z zarządzaniem obiektem (FM). 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji BIM

Każdy z wykonywanych przez nas projektów opracowywany jest jako model BIM. Projekty różnią się szczegółowością w zależności od celu, któremu ma służyć model. Najbardziej zawansowane modele wykonywane są jako wielobranżowe o szczegółowości LOD350, pozwalają na raportowanie kolizji, przedmiarowanie inwestycji, harmonogramowanie prac, a także na późniejsze zarządzanie obiektem tzw. FM (facility management). Przy większych projektach oferujemy usługę BIM Managera, przygotowujemy dedykowane skrypty pozwalające na optymalizację rozwiązań. 

wdrożenia

Oferujemy wdrożenia zastosowania technologii BIM u Inwestorów oraz Generalnych Wykonawców. Dla potrzeb wdrożenia przeprowadzamy “inwentaryzację” zasobów oraz możliwości firmy. Następnie określamy cel oraz metodę wdrożenia – projekt pilotażowy lub usługa consultingowa. Efektem wdrożenia jest możliwość samodzielnego korzystania z technologii przez naszego klienta.