Osiedle mieszkaniowe Wyszków

Przedmiotem opracowania była koncepcja kompleksu budynków wielorodzinnych wraz z usługami w parterach oraz garażami podziemnymi, zlokalizowanych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Wyszkowie. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, na założonej działce zaprojektowano rozbudowane osiedle mieszkaniowe o zróżnicowanym charakterze i skali. Jedną z pierwszych decyzji projektowych było wytyczenie głównej osi kompozycyjnej osiedla w formie deptaku spacerowego.  Deptak zaczyna się przy ul. KEN, na palcu wprowadzającym na teren założenia. Następnie biegnie on do lokalnego centrum, placu miejskiego, skupiającego życie osiedla. Z tego placu, deptak w raz z funkcjami towarzyszącymi odbija na południe, biegnąc w kierunku terenów rekreacyjnych ulokowanych w zielonym łączniku z ul. 3 maja. Deptakowi towarzyszą mniejsze ciągi piesze, które meandrując przez osiedle spotykają się na centralnym placu. Ciągi piesze dzielą teren na 3 kwartały. Każdy z kwartałów, pomimo zunifikowanej architektury, ma swój indywidualny charakter. Urbanistycznie, teren spinają dwie dominanty. Pierwszą dominantą jest 5 kondygnacyjna bryła na wejściu do osiedla od strony ul. KEN. Jej zadaniem jest zatrzymanie w pierzei ul. KEN i zaproszenie ludzi do wnętrza osiedla. Drugą dominantą, jest 8 kondygnacyjny budynek stojący przy placu w centrum osiedla. Dzięki swojemu wyeksponowaniu, jednoznacznie wskazuje on na centralne miejsce osiedla spinając ze sobą poszczególne ciągi komunikacyjne. Dominanty wyróżnione zostały w architekturze osiedla poprzez zastosowanie bardziej wyszukanych materiałów i większych powierzchni szklanych na narożnikach.