Podskarbińska

Projektowane osiedle zlokalizowano w północnej części Podskarbińskiej w obszarze Kamionka na Pradze Południe w Warszawie. Projektowane osiedle znajduje się w rejonie postindustrialnym, który przeobraża się w tereny mieszkaniowe i usługowe. W okolicy znajduje się lub jest budowanych wiele nowych inwestycji mieszkaniowych. Od północy działka sąsiaduje z nasypem linii kolejowej. Dla przedmiotowego osiedla opracowywany jest MPZP który przewiduje w okolicy place zielone i ciągi spacerowe integrujące poszczególne osiedla.
Usytuowanie obiektów jak i ich forma zostały wybrane ze względu planowaną funkcje oraz kontekst urbanistyczny. Racjonalnie ukształtowane bryły zakładają równowagę między planowaną intensywnością zabudowy, wymaganym doświetleniem mieszkań oraz formą architektoniczną obiektu. Bryły wydzielają na osiedlu przestrzenie publiczne – ciągi piesze i duże tereny zielone oraz przestrzenie prywatne dziedzińców wewnętrznych. W celu urozmaicenia zabudowy, ilość zaprojektowanych kondygnacji waha się od 4 do 7 kondygnacji. Miejscami, bryły są dodatkowo powycinane, mają tarasy dachowe i duże loggie.

Układ budynków, ze względu na ekonomikę osiedla, został dostosowany do układu stron świata. Ze względu na wymaganie zaprojektowania dużej ilości względnie małych mieszkań, zdecydowana większość budynków jest typu korytarzowego z mieszkaniami doświetlonymi z jednej strony.

Ze względu na założone ramy budżetowe, głównym materiałem użytym na elewacjach jest tynk silikonowy, gruboziarnisty, barwiony w masie. Przestrzenie wokoło okien i w obrębie tarasów oraz podcieni wykończono w tynku dekoracyjnym. Elewacją tynkowanym towarzyszą okna w kolorze białym oraz białe balustrady z płaskowników stalowych.

Elewacje etapu E1 oraz fragmentów elewacji przy placach głównych zaprojektowano jako szlachetniejsze, wykończone okładzinami betonowymi. Na tych elewacjach zastosowano loggie z dużymi szkleniami w kolorze grafitowym oraz pełnoszklane balustrady.
Na terenie osiedla zaprojektowano zróżnicowane przestrzenie wspólne przeznaczone dla szerokiej grupy użytkowników:

  • Od ulicy Podskarbińskiej poprowadzono ogólnodostępny ciąg spacerowy, który prowadzi przez główne przestrzenie wspólne osiedla – plac centralny oraz plac przy przedszkolu,
  • W obszarze placu centralnego zaprojektowano miejsce dla kawiarni i lokalnego ryneczku w duchu filozofii Slow Life,
  • W pobliżu usługi edukacyjnej – przedszkola, w etapie 7, zaprojektowano duży, bogato wyposażony plac zabaw,
  • Przy placu centralnym zaprojektowano usługę gastronomi