Postępu

Budynek zlokalizowany jest na Służewcu. Kolorystyką, oszczędnością formy i wykończeniem odwołuje się do przemysłowej historii tej części Warszawy. Bryła ukształtowana została na planie zbliżonym do kwadratu i posiada zmienną wysokość, malejącą kaskadowo w kierunku ulicy Postępu. W środku założenia zlokalizowany został dziedziniec, połączony z przestrzenią publiczną przejściem w prześwicie budynku. Rozwiązanie umożliwiło zachowanie strefowania przestrzeni ogólnodostępnej i prywatnej. W parterze zlokalizowane zostały lokale usługowe oraz lobby spajające komunikację wewnętrzną i stanowiące główne wejście do budynku. Elewacje tworzy regularny rytm balkonów i okien nadający fasadom rysunek kraty, dodatkowo ożywionej światłocieniem w części z balkonami. Budynek podlega certyfikacji BREEAM, zastosowano w nim rozwiązania umożliwiające oszczędność energii, pozyskiwanie jej z umieszczonych na dachu paneli fotowoltaicznych, wykorzystanie wody opadowej do podlewania zieleni. Znacząca część dachów pokryta została zielenią wspomagającą retencję wody i ograniczającą nagrzewanie budynku w sezonie letnim, w celu ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Wprowadzono udogodnienia dla rowerzystów, miejsca postojowe dla rowerów. W garażu przewidziano miejsca ładowania pojazdów elektrycznych.